wolne powierzchnie biurowe

Kontakt

Centrum Biurowe AZBUD sp. z o.o.

al. Pokoju 78, 31-564 Kraków

Sekretariat 

tel. 12 400 01 00

fax 12 400 01 11

biuro@cbazbud.pl